Vedenie nemocnice

Ing. Daniel Krajniak

 

Ing. Daniel Krajniak
konateľ 
 

Nemocnica s poliklinikou Medissimo je podnikateľský subjekt s nadštandardným odborným a technickým zázemím, ktorý na základe efektívnej realizácie starostlivosti o zdravie klientov a princípe odbornosti, zodpovednosti, lojalite a úcte k našim klientom má ambíciu ponúkať atraktívne produkty a prispievať k prosperite spoločnosti SI Medical, s.r.o.


Úspechom sa dá získať veľa vecí, ale nikdy nie ten nádherný pocit, ktorý prichádza, keď zachránite život alebo pomôžete v chorobe a prinavrátite zdravie...

 

PhDr. Veronika Hornáčková, PhD.
námestník pre ošetrovateľstvo

 

Medissimo je moderné zdravotnícke zariadenie, ktoré zaručuje vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a zaisťuje vysokú kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Medissimo poskytuje nadštandardné služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktoré uspokojujú špecifické požiadavky pacientov.

  Ošetrovateľstvo so svojím holistickým zameraním a rešpektovaním jedinečnosti každého pacienta,
významnou mierou prispieva ku kvalitne poskytovanej zdravotnej starostlivosti.